نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آسیب شناسی اجتماعی کد: ۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۲۱۰-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۱۱۳۶۰

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - آسیب شناسی اجتماعی کد: 1222014-1222210-1222141-1211360

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آسیب شناسی اجتماعی کد: ۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۲۱۰-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۱۱۳۶۰

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور آسیب شناسی اجتماعی کد: ۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۲۱۰-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۱۱۳۶۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …