نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – اختلالات یادگیری کد: ۱۲۱۷۰۳۵ – ۱۲۱۱۳۶۹

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - اختلالات یادگیری کد: 1217035 - 1211369

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – اختلالات یادگیری کد: ۱۲۱۷۰۳۵ – ۱۲۱۱۳۶۹

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور اختلالات یادگیری کد: ۱۲۱۷۰۳۵ – ۱۲۱۱۳۶۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …