نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – انگیزش و هیجان کد: ۱۲۱۷۰۲۷-۱۲۱۷۰۵۷

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - انگیزش و هیجان کد: 1217027-1217057

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – انگیزش و هیجان کد: ۱۲۱۷۰۲۷-۱۲۱۷۰۵۷

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور انگیزش و هیجان کد: ۱۲۱۷۰۲۷-۱۲۱۷۰۵۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …