نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی شناختی کد درس: ۱۲۱۷۲۳۴

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی شناختی کد درس: 1217234

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی شناختی کد درس: ۱۲۱۷۲۳۴

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روانشناسی شناختی کد درس: ۱۲۱۷۲۳۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …