نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روانشناسی مدیریت کد درس: ۱۲۱۷۰۲۲

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - روانشناسی مدیریت کد درس: 1217022

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روانشناسی مدیریت کد درس: ۱۲۱۷۰۲۲

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روانشناسی مدیریت کد درس: ۱۲۱۷۰۲۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …