نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روانشناسی تربیتی کد: ۱۲۱۷۰۰۸-۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۱۷۰۹۶-۱۲۲۰۵۲۹-۱۲۲۰۵۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - روانشناسی تربیتی کد: 1217008-1211365-1217096-1220529-1220541

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روانشناسی تربیتی کد: ۱۲۱۷۰۰۸-۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۱۷۰۹۶-۱۲۲۰۵۲۹-۱۲۲۰۵۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روانشناسی تربیتی کد: ۱۲۱۷۰۰۸-۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۱۷۰۹۶-۱۲۲۰۵۲۹-۱۲۲۰۵۴۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …