نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی جنایی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۶-۱۲۱۷۱۸۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی جنایی کد درس: 1217036-1217181

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی جنایی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۶-۱۲۱۷۱۸۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روانشناسی جنایی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۶-۱۲۱۷۱۸۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …