نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روشهای تغییر و اصلاح رفتار کد درس: ۱۲۱۷۰۵۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - روشهای تغییر و اصلاح رفتار کد درس: 1217053

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روشهای تغییر و اصلاح رفتار کد درس: ۱۲۱۷۰۵۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روشهای تغییر و اصلاح رفتار کد درس: ۱۲۱۷۰۵۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …