نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – پویایی گروه کد درس: ۱۲۱۷۰۵۲-۱۲۱۷۰۱۹

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - پویایی گروه  کد درس: 1217052-1217019

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – پویایی گروه کد درس: ۱۲۱۷۰۵۲-۱۲۱۷۰۱۹

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور پویایی گروه کد درس: ۱۲۱۷۰۵۲-۱۲۱۷۰۱۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …