نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه ۵ پنج کد درس: ۱۲۲۰۲۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - فقه 5 پنج  کد درس: 1220237

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه ۵ پنج کد درس: ۱۲۲۰۲۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق فقه ۵ پنج کد درس: ۱۲۲۰۲۳۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …