نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه تطبیقی کد درس: ۱۲۲۰۳۷۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - فقه تطبیقی کد درس: 1220377

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه تطبیقی کد درس: ۱۲۲۰۳۷۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق فقه تطبیقی کد درس: ۱۲۲۰۳۷۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …