نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۵۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -فقه 4 چهار کد درس: 1220572

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۵۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۵۷۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …