نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی- آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد درس: ۱۲۲۰۱۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی- آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد درس: 1220145

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی- آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد درس: ۱۲۲۰۱۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد درس: ۱۲۲۰۱۴۵ شامل ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۹۰تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …