نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -آیات الاحکام کد درس: ۱۲۲۰۳۷۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -آیات الاحکام کد درس: 1220370

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -آیات الاحکام کد درس: ۱۲۲۰۳۷۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق آیات الاحکام کد درس: ۱۲۲۰۳۷۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …