نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه استدلالی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۶۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - فقه استدلالی 1 یک کد درس: 1220369

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – فقه استدلالی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۶۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق فقه استدلالی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۶۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …