نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری پیشرقته دو کد درس: ۱۲۱۴۰۲۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - حسابداری پیشرقته دو کد درس: 1214029

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری پیشرقته دو کد درس: ۱۲۱۴۰۲۹

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری پیشرقته دو کد درس: ۱۲۱۴۰۲۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …