نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری صنعتی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۳-۱۲۱۴۰۲۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - حسابداری صنعتی دو کد درس: 1214013-1214026

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری صنعتی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۳-۱۲۱۴۰۲۶

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری صنعتی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۳-۱۲۱۴۰۲۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …