نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حسابداری مالیاتی کد درس: ۱۲۱۴۰۲۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حسابداری مالیاتی کد درس: 1214028

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حسابداری مالیاتی کد درس: ۱۲۱۴۰۲۸

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری مالیاتی کد درس: ۱۲۱۴۰۲۸ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …