نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -حسابداری میانه دو کد درس: ۱۲۱۴۱۱۰-۱۲۱۴۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -حسابداری میانه دو کد درس: 1214110-1214023

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -حسابداری میانه دو کد درس: ۱۲۱۴۱۱۰-۱۲۱۴۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری میانه دو کد درس: ۱۲۱۴۱۱۰-۱۲۱۴۰۲۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …