نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری و حسابرسی دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۳۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - حسابداری و حسابرسی دولتی کد درس: 1214032

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – حسابداری و حسابرسی دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۳۲

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری و حسابرسی دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۳۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …