نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- اصول حسابداری دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- اصول حسابداری دو کد درس: 1214018-1221092-1214003-1214011-1214005-1214068-1214045

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- اصول حسابداری دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور اصول حسابداری دو کد درس: ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۴۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …