نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۴۱۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - زبان تخصصی یک کد درس: 1214107

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۴۱۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۴۱۰۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …