نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت مالی یک کد درس: ۱۲۱۴۰۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مدیریت مالی یک کد درس: 1214030

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت مالی یک کد درس: ۱۲۱۴۰۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت مالی یک کد درس: ۱۲۱۴۰۳۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …