نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت مالی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مدیریت مالی دو  کد درس: 1214035-1214072

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت مالی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت مالی دو کد درس: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …