نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت رفتار سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۱۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مدیریت رفتار سازمانی کد درس: 1218123-1218067-1218032-1218010-1218123

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مدیریت رفتار سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۱۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۱۲۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …