نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد درس: ۱۲۲۱۰۳۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد درس: 1221033

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد درس: ۱۲۲۱۰۳۳

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد درس: ۱۲۲۱۰۳۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …