نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی روش تحقیق-روشهای تحقیق و ماخدشناسی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مبانی روش تحقیق-روشهای تحقیق و ماخدشناسی کد درس: 1221035

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی روش تحقیق-روشهای تحقیق و ماخدشناسی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۵

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مبانی روش تحقیق-روشهای تحقیق و ماخدشناسی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …