نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مباحث جاری در حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۳۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مباحث جاری در حسابداری کد درس: 1214036

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مباحث جاری در حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۳۶

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مباحث جاری در حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۳۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …