نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اصول حسابداری یک کد درس: ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اصول حسابداری یک کد درس: 1214092-1214017

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اصول حسابداری یک کد درس: ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور اصول حسابداری یک کد درس: ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …