نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – پول و ارز و بانکداری کد درس: ۱۲۱۴۰۷۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - پول و ارز و بانکداری کد درس: 1214071

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – پول و ارز و بانکداری کد درس: ۱۲۱۴۰۷۱

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور پول و ارز و بانکداری کد درس: ۱۲۱۴۰۷۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …