نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- ارتش و سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۲۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- ارتش و سیاست کد درس: 1231027

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- ارتش و سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۲۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی ارتش و سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۲۷ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا داشته باشند که …