نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول روابط بین الملل ۱ کد درس: ۱۲۳۱۰۱۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول روابط بین الملل 1 کد درس: 1231014

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول روابط بین الملل ۱ کد درس: ۱۲۳۱۰۱۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل ۱ کد درس: ۱۲۳۱۰۱۴ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا داشته …