نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول علم اقتصاد کد درس: ۱۲۲۱۰۰۱-۱۲۲۱۰۲۲-۱۲۲۱۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول علم اقتصاد کد درس: 1221001-1221022-1221013

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول علم اقتصاد کد درس: ۱۲۲۱۰۰۱-۱۲۲۱۰۲۲-۱۲۲۱۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی اصول علم اقتصاد کد درس: ۱۲۲۱۰۰۱-۱۲۲۱۰۲۲-۱۲۲۱۰۱۳ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا …