نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ تحول دولت در اسلام کد درس: ۱۲۲۹۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ تحول دولت در اسلام کد درس: 1229008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ تحول دولت در اسلام کد درس: ۱۲۲۹۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی تاریخ تحول دولت در اسلام کد درس: ۱۲۲۹۰۰۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا …