نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ میلادی کد درس: ۱۲۲۹۰۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی کد درس: 1229007

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ میلادی کد درس: ۱۲۲۹۰۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ میلادی کد درس: ۱۲۲۹۰۰۷ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات …