نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: 1231022

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا …