نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم حقوق کد درس: 1223008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا داشته باشند …