نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-  متون سیاسی به زبان خارجی 1 کد درس: 1212038

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا …