نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-  مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: 1231025

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده …