نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۳۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی یک کد درس: 1212175-1234031

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۳۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۳۴۰۳۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …