نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- سیستم های اطلاعات مدیریت کد درس: ۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۳۵۰۱۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- سیستم های اطلاعات مدیریت کد درس: 1218127-1235017

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- سیستم های اطلاعات مدیریت کد درس: ۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۳۵۰۱۷

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور سیستم های اطلاعات مدیریت کد درس: ۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۳۵۰۱۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …