نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- کار آفرینی کد درس: ۱۲۳۵۰۴۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- کار آفرینی کد درس: 1235046

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- کار آفرینی کد درس: ۱۲۳۵۰۴۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور کار آفرینی کد درس: ۱۲۳۵۰۴۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …