نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مبانی مدیریت بازرگانی کد درس: ۱۲۳۵۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مبانی مدیریت بازرگانی  کد درس: 1235003

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مبانی مدیریت بازرگانی کد درس: ۱۲۳۵۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مبانی مدیریت بازرگانی کد درس: ۱۲۳۵۰۰۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …