نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی پیشرفته کد درس: ۱۲۳۵۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی پیشرفته کد درس: 1235013

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی پیشرفته کد درس: ۱۲۳۵۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی پیشرفته کد درس: ۱۲۳۵۰۱۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …