نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی دو کد درس: ۱۲۳۵۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی دو کد درس: 1235045

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی دو کد درس: ۱۲۳۵۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی دو کد درس: ۱۲۳۵۰۴۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …