نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۳۵۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی یک کد درس: 1235044

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۳۵۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۳۵۰۴۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …