نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی کد درس: ۱۲۳۵۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی کد درس: 1235011

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی کد درس: ۱۲۳۵۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت بازاریابی کد درس: ۱۲۳۵۰۱۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …