نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی کد درس: 1218040

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …