نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی-حسابداری و حسابرسی دولتی- حسابداری دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲-۱۲۱۸۲۶۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی-حسابداری و حسابرسی دولتی- حسابداری دولتی کد درس: 1214007-1214032-1218260

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی-حسابداری و حسابرسی دولتی- حسابداری دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲-۱۲۱۸۲۶۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور حسابداری دولتی کد درس: ۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲-۱۲۱۸۲۶۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …