نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- حقوق اداری کد درس: ۱۲۲۳۰۰۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- حقوق اداری کد درس: 1223006

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- حقوق اداری کد درس: ۱۲۲۳۰۰۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور حقوق اداری کد درس: ۱۲۲۳۰۰۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …